Author:

One thought on “Kỹ Thuật Đá Giật Gót Hook Kich Trong Taekwondo | Học Võ Tại Nhà Bài 57 – võ sĩ online”

  • Võ Sĩ Online says:

    Là 1 kỹ thuật tương đối khó tập và thực hiện cũng khó nhưng nó lại gây bất ngờ khó phòng thủ cho đối thủ nên bạn hãy tập thật chăm chỉ nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *