Kukkiwon Demo 2017 – Taekwondo Hanmadang Denver 2017 Demo teams [Part#3]

Author:

One thought on “Kukkiwon Demo 2017 – Taekwondo Hanmadang Denver 2017 Demo teams [Part#3]”

  • AE giúp mình Like & Share cho thật nhiều các bạn khác nhé!!!!
    https://www.youtube.com/watch?v=hfB8hjo9crc&t=906s&list=PLvlfR1lliXm7PpEvSxXMDOQ4jwiR06pKg&index=50
    Để mọi người có cùng đam mê như mình khi xem video này nhé…… Chúc một ngày tất cả mọi người…
    #TKD-ĐăngHùng,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *